Veel mensen die eigenaar zijn van één of meerdere panden stellen zich de vraag hoe er nu precies een eerlijke WOZ kan worden berekend. Wat dit betreft is het zo dat er rekening dient te worden gehouden met een aantal verschillende factoren. Voor deze waarde geldt dat ze elk jaar opnieuw wordt berekend. Dat lijkt op het eerste zicht misschien een beetje vreemd omdat de basisfactoren waarnaar wordt gekeken eigenlijk niet veranderen. Dat geldt echter wel voor een aantal andere factoren waar eveneens rekening mee wordt gehouden. Hoe dan ook, wil jij graag alles te weten komen over een correcte WOZ waarde? Dan moet je zeker verder blijven lezen. 

Hoe wordt de eerlijke WOZ van je woning berekend?

Er zijn bij het bepalen van een eerlijke WOZ verschillende zaken waar altijd de nodige aandacht aan wordt besteed. In eerste instantie zal je tot de vaststelling komen dat er wordt gekeken naar de eigenschappen of kenmerken van de woning. Denk wat dit betreft concreet aan de volgende:

  • Hoe groot de woning is waar je eigenaar van bent; 
  • Wat de gebruiksoppervlakte is van het pand; 
  • Over welke ligging de woning beschikt;
  • Wat nu precies het bouwjaar is van de woning;
  • Van welk type woning er sprake is; 
  • Over welke grondoppervlakte het perceel beschikt;

Voor de hierboven aangehaalde gegevens geldt uiteraard dat ze in de praktijk niet zullen veranderen afhankelijk van het jaar in kwestie. Dat is echter wel zo voor de actuele verkoopprijzen waarvan sprake is. Bij het bepalen van een eerlijke WOZ dient er dan ook elk jaar opnieuw te worden gekeken naar de actuele bedragen die voor gelijkaardige woningen als de jouwe worden gevraagd. 

Wat wanneer er geen sprake is van een eerlijke WOZ? 

In het merendeel van de gevallen zal de gemeente of stad waarin je woont een eerlijke WOZ voor je bepalen. Dit gezegd hebbende is het eveneens mogelijk dat er geen sprake is van een correct bepaalde WOZ waarde. In dit laatste geval moet je even grondig de bijlage doornemen welke is terug te vinden bij de WOZ beschikking. Wanneer je dat doet zal je namelijk tot de vaststelling komen dat daarop precies zal worden aangegeven waar je allemaal rekening mee zal willen en moeten houden. Hou er rekening mee dat je binnen de 6 weken een bezwaar dient aan te tekenen tegen de WOZ waarde die voor jouw pand werd bepaald door de stad of gemeente waarin je woont.

Waar rekening mee houden bij een mogelijke verkoop van het pand?

In het merendeel van de gevallen spreekt het voor zich dat mensen het belangrijk vinden om te kunnen rekenen op een zo laag mogelijk uitvallende WOZ waarde voor hun pand. Dat is natuurlijk het gevolg van het feit dat er op die manier geen rekening dient te worden gehouden met (erg) hoog uitvallende kosten voor wat de heffingen en belastingen betreft. Toch kan het in bepaalde gevallen interessant zijn om ook akkoord te gaan met geen eerlijke WOZ waarde die is bepaald. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er sprake is van een mogelijke verkoop op korte termijn. In dat geval kan het doorgaans financieel interessanter zijn om te kunnen rekenen op een hoger gelegen WOZ waarde. Ook dit is absoluut iets waar je rekening mee zal willen houden in de praktijk.

Heb je nog vragen? Klik hier voor antwoord op al je vragen.